CARRAR ANANIN TÜFEKLERİ

Endülüs’ te bir balıkçı evinde 1937 Nisan ayının bir gecesi. General Francisco Franko’nun komutasındaki milliyetçi güçlerin seçimle işbaşına gelen Cumhuriyetçi “Halk Cephesi” ne karşı ayaklanma çıkardığı yıllar. Oviedo’da çıkan ayaklanmayı bastırmak üzere, savaşa katılan kocasını kaybeden Teresa Carrar, oğulları Juan ve Jose’yi bu uğurda kaybetmemek için direnmektedir. Bir taraftan açlık, bir taraftan da yaklaşan top sesleri bu direncini kıramaz. Eve milis güçlere katılmış kardeşi Pedro gelince Carrar Ana’nın durumu daha da zorlaşmaya başlar. 
Savaşın, insanlar üzerindeki baskısının çok yoğun hissedildiği oyunda, mücadeleye katılıp, katılmamanın gerekçelerini görürüz. Tarafsızlığın da bir taraf olmasıyla, analık içgüdülerinin çatışması oyun boyunca devam eder. 

Pedro- Bayan Carrar ve oğulları yüzde yüz kurtuluyor mu bu durumda?


Yazan :Bertolt Brecht
Yöneten: M.Gökhan Bulut
Yönetmen Yardımcısı: Çağrı Unan
Reji Asistanları: Damla Aytaç- Yasemin Aydın
Işık Uygulama: Yusuf Balıktutan
Efekt Uygulama: Yasemin Aydın
Müzik: Ekin Gündü

OYNAYANLAR

Jose: Cihan Alparslan
Teresa Carrar: Z.Şahsenem Nikerel
Pedro: Tuna Öztunca
Yaralı: Çağrı Unan
Manuela: Damla Aytaç
Rahip: Ayhan Yeşiltaş
Bayan Perez: Muhteşem Anlar
Balıkçılar: Turan Altun-Tamer Şentürk
Kadınlar: Esme Sarıtaş-Ümmü Güzel
Juan: Emre Kalafat